EMail: luekhong@gmail.com
Mobile: 061-4519994
Phone: 061-4519994

นาคบาศ“กินบ่เสี่ยง กินบ่บก จกบ่ลง”

-----------------------------------------------------------

รุ่นเศรษฐีทรัพย์อนันต์ “มีกินไม่มีอด”
เป็นเมตตามหาเสน่ห์ โชคลาภ คุ้มภัย ไร้โรคา

ขนาด 2.10 x 4.60 เซนติเมตร
-------------------------------------------------------
ปิดจอง 31 พฤษภาคม 63
พุทธาภิเษก กรกฎาคม 63
ณ.วัดอุดมมหาวัน(วัดป่าหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
--------------------------------------------------------
ศิลปินผู้ออกแบบ อ.อภินันท์ บุษราคมวิสิษฏิ์
โรงหล่อ ช่างนิคมเลิศศิลป์