EMail: luekhong@gmail.com
Mobile: 061-4519994
Phone: 061-4519994

หลวงพ่อเจริญ ฐานยฺตโต(พระครูพิพัฒน์วิทยาคม)วัดโนนสว่าง หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
ทวีทรัพย์ เมตตามหาเสน่ห์ แคล้วคลาด
ศิลปินผู้ออกแบบ อ.อภินันท์ บุษราคมวิสิษฏิ์